Deixa'ns Ajudar-te

Comunicar-te mai havia estat tan fàcil

A Mouselab analitzem la infraestructura TIC de l’empresa, i  elaborem un full de ruta que combina els objectius de negoci amb l’evolució dels sistemes de comunicacions.

Seguim les millors pràctiques de la indústria per desenvolupar plans estratègics eficaços, que contemplen la visió i les necessitats del seu negoci.

Perquè contractar els nostres serveis

Reducció de despeses i optimització de recursos

Un únic interlocutor

Evitar la confusió i l’excés d’ofertes de les companyies telefòniques

Evitem la inexistència de suport per part de l’operador un cop contractat el servei

Com treballem

Auditem la infraestructura TIC

Oferim serveis d’auditoria per desenvolupar plans estratègics perquè la seva infraestructura TIC assoleixi el lideratge en el mercat.

Negociació i gestió administrativa amb els operadors

Dialoguem amb els operadors per tal de gestionar correctament el pla estratègic i a fi d’anticipar-nos als canvis i a possibles obstacles.

Sondeig de les ofertes i serveis del mercat

Treballem per aconseguir les millors tarifes del mercat i procurem buscar la solució que millor s’adapti a les seves necessitats.

Analitzem les dades obtingudes

Plantegem propostes innovadores, sempre partint d’una extensa anàlisi de la informació obtinguda.

Control i seguiment del servei contractat

Realitzem seguiments periòdics per assegurar el desenvolupament òptim de la seva infraestructura TIC.